71-80

גיליונות 81 והלאה

גיליון 80: האדמה הזאת

גיליון 79: מלחמת המינים

גיליון 78: צללים

גיליון 77: האָלף

גיליון 76: קווי מתאר

גיליון 75: מה שהיה

גיליון 74: חורצי הגורלות

גיליון 73: עורקים

גיליון 72: מֵחָדָש

גיליון 71: מפלצת

גיליונות 61-70