31-40

גיליונות 41-50

גיליון ארבעים: טריקה

גיליון שלושים ותשעה: בבואה

גיליון שלושים ושמונה: התפרצות

גיליון שלושים ושבעה: מיון

גיליון שלושים ושישה: אחרי!

גיליון שלושים וחמישה: ריתוק

גיליון שלושים וארבעה: נסיך (צפרדע)

גיליון שלושים ושלושה: רק רגע

גיליון שלושים ושניים: תעתוע

גיליון שלושים ואחד: מתחת לעור

גיליונות 21-30