גליון 146

גיליון מאה ארבעים ושישה: פסוקו של יום

המעבר הזה ממאז’ור למינור.פרידה / נורית פרנטההסכם / אביבה משמרי

כאן, עם היפרדנו, מנוי וגמור וכתוב וחתום ועשוי להתהפך בכל רגע,
הריהו ההסכם שלנו, שבו ייאמר כך:* / איריס קובליו

הַשָּׁעָה בַּקּוֹמָה הַשִּׁשִּית הָיְתָה הַקְּפוּצָה בְּחַיַּי* / דורית ראשוני