גליון 7

גיליון שביעי: זהירות, כתיבה

זה כמו סם. לא, בעצם זה כמו אש… כמו בור… כמו חור שָ- בעצם, זה לא כמו. אין צורך בדימויים, צריך לומר פשוט: מלים זה מסוכן.* / מתי שמואלוף

אי אפשר להישען על מילים.כשצלצלתי רעד קולו / שמואל כהן

הוא אמר: אני שוכב עכשיו עם שפעת קשה, תצלצל אלי בטובך בשבוע הבא.הפרדה / סאנצ’ירצ’ימג ואנצ’יניאב

Trennung / Sanchirchimeg Vanchinjav